DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl

Cennik usług Centrum Zdrowia Psychicznego w Trójmieście

Opłata za wykonanie ksero – 0,32zł.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i konsultacji naszej przychodni psychiatrycznej i psychologicznej oraz poradni seksuologicznej.

Cennik dotyczy osób nieubezpieczonych i nieposiadających skierowania.

1. Porada psychiatryczna
Porada seksuologiczna
Porada psychologiczna
110 zł
110 zł
110 zł

2.

Wizyta domowa psychiatry 150 zł + koszt dojazdu

3.

Wydanie pisemnego zaświadczenia   20 zł

4.

Wykonanie ksero (za 1 stronę A4) 0,32 zł

5.

Psychoterapia małżeńska/rodzinna 120 zł

6.

Psychoterapia indywidualna 120 zł

7.

Badanie intelektu 150 zł

8.

Badanie organiczne CUN 110 zł

9.

Badanie osobowości 110 zł

10.

Wizyta domowa psychologa 150zł + koszt dojazdu

11.

Wizyta domowa pielęgniarki 120 zł + koszt dojazdu

12.

Zastrzyk dożylny   25 zł

13.

Zastrzyk dożylny w domu 135 zł + koszt dojazdu

14.

Zastrzyk domięśniowy   15 zł

 15.

Zastrzyk Zypadhery   35 zł

16.

Zastrzyk domięśniowy w domu 125 zł + koszt dojazdu

17.

Fototerapia 30 minut   25 zł
Loading...