DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl

ODZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Osoba pisząca w notatniku.

Do Oddziału może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza psychiatry.

W oddziale zajmujemy się leczeniem podtrzymującym osób, u których rozpoznano zaburzenie psychiczne wymagające kontynuacji leczenia w warunkach psychiatrycznego oddziału dziennego. W czasie pobytu w oddziale pacjenci korzystają z różnych form pomocy.

Zajęcia są prowadzone przez zespół składający się z psychologa – psychoterapeuty, specjalisty psychiatry, pedagoga i terapeuty zajęciowego. Program obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, a także ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia integracyjne oraz terapię zajęciową.

 

 

Dostępny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Kontakt telefoniczny z ordynator oddziału dziennego naszej przychodni psychiatrycznej w Gdyni możliwy pod numerem telefonu:

58 620 81 70 wewn. 43 w godzinach 9.00 – 11.00.

Loading...