DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

Kobieta w koszuli z długim rękawem siedząca na brązowym drewnianym krześle.

W przychodni psychiatrycznej w Gdyni diagnozujemy i leczymy zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, choroby psychiczne, pomagamy w kryzysach emocjonalnych. Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną. Poradnia współpracuje z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla dorosłych, który znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni.


Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.


Porada u lekarza psychiatry:

Do lekarzy psychiatrów nie jest potrzebne skierowanie. Osoby ubezpieczone w NFZ są przyjmowane bezpłatnie, osoby nieubezpieczone płacą wg cennika.

W poradni zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem fachowym. Wszyscy stale pogłębiają swoją wiedzę szkoląc się i uczestnicząc w wielu psychiatrycznych i psychologicznych sympozjach w kraju i zagranicą.

Wszyscy nasi psychoterapeuci uczestniczą w superwizji.

 

Rejestracja do poradni czynna w godzinach 8.00 – 18.00
tel. 58 621 61 43 lub 58 620 81 70.

adres e-mail:  re*********@cz*******.pl

 

Loading...