DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Kobieta rozmawia z psychiatrą siedząc na kanapie w domu.

Pacjenci otrzymują pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz pielęgniarską w warunkach ich codziennego funkcjonowania, zmniejszając liczbę koniecznych hospitalizacji.

 

 

 

Loading...