DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl
Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

10) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia czynna pn.-pt.: 9:00 do 21:00: 800 190 590

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Loading...