DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl
Izabela Matusiak
Wiesława Król
Adrian Stojecki
Karina Bogucka
Katarzyna Szczypior –Bałwas
Lidia Sender
Magdalena Frukacz – Gromadzka
Emilia Kisicka
Krzysztof Szulc
Olga Nowakowska

PERSONEL ODZIAŁU DZIENNEGO

Ewa Staszewska

ordynator Oddziału, specjalista psychiatra.

Barbara Czarnacka

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie Gestalt, absolwentka szkolenia w rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi oraz szkolenia z interwencji kryzysowej, ukończyła cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych w ramach Studium Psychoprofilaktyki.

Katarzyna Szczypior- Bałwas

pedagog ze specjalizacją: praca opiekuńcza i socjalna, psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, absolwentka szkoleń z socjoterapii i wspierania rodziny z problemem alkoholowym.

Wiesława Król

mgr pielęgniarstwa, specjalizacja psychiatryczna

Marzena Potrykus

mgr pielęgniarstwa, ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo psychiatryczne

Łukasz Kummer

Specjalista psychiatra

Loading...