DOROŚLI - Rejestracja 58 620 81 70 wew.30 / 58 621 61 43 wew.30 / rejestracja@czpgdynia.pl| DZIECI - 58 621 61 43 wew.46 / 58 620 81 70 wew.46 / rejestracja.dzieci@czpgdynia.pl

CENNIK

dla osób nieubezpieczonych

Porada psychiatryczna

160

Porada psychologiczna

150

Wizyta domowa psychiatry

230 + koszt dojazdu

Wydanie pisemnego zaświadczenia

25

Wykonanie ksero ( za 1 stronę A4) - po raz pierwszy w żądanym okresie

0,00

Wykonanie ksero ( za 1 stronę A4) - po raz kolejny w żądanym okresie

0,39

Psychoterapia indywidualna

200

Badanie intelektu

220

Badanie organiczne CUN

150

Badanie osobowości

150

Wizyta domowa pielęgniarki

190 + koszt dojazdu

Zastrzyk dożylny

60

Zastrzyk Zypadhera

60

Zastrzyk dożylny w domu

200 + koszt dojazu

Zastrzyk domięśniowy

40

Zastrzyk domięśniowy w domu

150 + koszt dojazdu
Loading...