Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Rejestracja do poradni czynna :

Poniedziałek       09.00 – 18.00
Wtorek                 08.00 – 16.00
Środa                   09.00 – 16.00
Czwartek             08.00 – 16.00
Piątek                  08.00 – 14.00

tel. 58 621 61 43 wewn. 46

W Poradni diagnozujemy i leczymy dysharmonie rozwojowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, choroby psychiczne, pomagamy w kryzysie wieku dorastania, kryzysie rodzinnym, problemach szkolnych i kłopotach wychowawczych.

Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia przyjmujemy bezpłatnie, ale w dniu wizyty muszą wskazać źródło ubezpieczenia. Na leczenie w Poradni musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

Na pierwszą wizytę pacjenci powinni przynieść ze sobą kopie badań psychologiczno-pedagogicznych, jeśli takie były wykonane. Bardzo pomocna w diagnozie będzie książeczka zdrowia dziecka.

Pacjenci powyżej 18. roku życia mogą kontynuować leczenie w Poradni do końca okresu edukacyjnego pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej.

Uwaga:
Do psychologa wymagane jest skierowanie od lekarza mającego umowę z NFZ (np. lekarz rodzinny).