Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.

Rejestracja do poradni czynna w godzinach 8.00 – 18.00
tel. 58 621 61 43 lub 58 620 81 70.

W przychodni psychiatrycznej w Gdyni diagnozujemy i leczymy zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, choroby psychiczne, pomagamy w kryzysach emocjonalnych. Udzielamy także konsultacji, porad oraz prowadzimy terapie z zakresu seksuologii i patologii współżycia. Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną. Poradnia współpracuje z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla dorosłych, który znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni.


Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.


Porada u lekarza psychiatry:
Do lekarzy psychiatrów nie jest potrzebne skierowanie. Osoby ubezpieczone w NFZ są przyjmowane bezpłatnie, osoby nieubezpieczone płacą wg cennika.