Archiwum kategorii: Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.

Rejestracja do poradni czynna w godzinach 8.00 – 18.00
tel. 58 621 61 43 lub 58 620 81 70.

W przychodni psychiatrycznej w Gdyni diagnozujemy i leczymy zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, choroby psychiczne, pomagamy w kryzysach emocjonalnych. Udzielamy także konsultacji, porad oraz prowadzimy terapie z zakresu seksuologii i patologii współżycia. Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną. Poradnia współpracuje z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla dorosłych, który znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni.


Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.


Porada u lekarza psychiatry:
Do lekarzy psychiatrów nie jest potrzebne skierowanie. Osoby ubezpieczone w NFZ są przyjmowane bezpłatnie, osoby nieubezpieczone płacą wg cennika.

 

Personel poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych

W poradni zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem fachowym. Wszyscy stale pogłębiają swoją wiedzę szkoląc się i uczestnicząc w wielu psychiatrycznych i psychologicznych sympozjach w kraju i zagranicą.

Wszyscy nasi psychoterapeuci uczestniczą w superwizji.

Psychiatrzy:

Maria Frydrychowicz- Czuchaj – lekarz psychiatra

Janina Kazublekarz psychiatra, członek zarządu Centrum Zdrowia Psychicznego

Elżbieta Woźniak- Ossowska – specjalista psychiatra

Ewa Staszewska – specjalista psychiatra

Maria Świtlik – Urbanek – specjalista psychiatra, absolwentka kursu somatycznej psychoterapii indywidualnej oraz studium pomocy psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia

Jolanta Bogusz- Brzęk– specjalista psychiatra

Małgorzata Sulewska – specjalista psychiatra, ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin

Psycholodzy

Barbara Świderska – psycholog kliniczny
Elżbieta Kania –psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym

Katarzyna Niski – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, absolwentka kursu hipnozy

Olga Nowakowska – psycholog, psychoterapeutka-absolwentka kursu psychoterapii  psychodynamicznej oraz studium psychoterapii psychoanalitycznej

Krzysztof Szulc – specjalista psychologii  klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor aplikant PTP

Karina Bogucka – specjalista psychologii  klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Emilia Kisicka – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta w nurcie poznawczo – behawioralnym

Alina Krzekotowska – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Pielęgniarki:

Wiesława Król – mgr pielęgniarstwa, pielęgniarka psychiatryczna, prezes  Zarządu Centrum Zdrowia Psychicznego

Izabela Matusiak – pielęgniarka psychiatryczna, absolwentka kursu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego