Oddział dzienny psychiatryczny

W oddziale zajmujemy się leczeniem podtrzymującym osób, u których rozpoznano zaburzenie psychiczne wymagające kontynuacji leczenia w warunkach dziennego oddziału psychiatrycznego. W czasie pobytu u nas pacjenci korzystają z różnych form pomocy.

Specjaliści, których zatrudnia dzienny oddział psychiatryczny prowadzą kompleksowe zajęcia dostosowane do potrzeb chorego. Zespół składa się z takich lekarzy jak:

Program obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, a także ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia integracyjne oraz terapię zajęciową.

Dzienny oddział psychiatryczny — rejestracja

Dzienny oddział psychiatryczny dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt telefoniczny z ordynator oddziału dziennego naszej przychodni psychiatrycznej w Gdyni możliwy pod numerem telefonu: 58 620 81 70 wewn. 43 w godzinach 9.00 – 11.00.

Na dzienny oddział psychiatryczny może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza psychiatry.

Zespół terapeutyczny dziennego oddziału psychiatrycznego

W dziennym oddziale psychiatrycznym w Gdyni zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem fachowym. Każdy psychoterapeuta czy psycholog stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu psychiatrii i psychologii, szkoląc się i uczestnicząc w wielu tematycznych sympozjach w kraju i zagranicą.

Jolanta Bogusz – Brzęk – ordynator Oddziału, specjalista psychiatra.

Małgorzata Sulewska – specjalista psychiatra, ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin.

 

Anna Żełudziewicz – Pryczkowska  specjalista psychiatra

Barbara Czarnacka – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie Gestalt, absolwentka szkolenia w rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi oraz szkolenia z interwencji kryzysowej, ukończyła cykl treningów psychologicznych i warsztatów  metodycznych w ramach Studium Psychoprofilaktyki.

Katarzyna Szczypior- Bałwas – pedagog ze specjalizacją: praca opiekuńcza i socjalna, psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, absolwentka szkoleń z socjoterapii i wspierania rodziny z problemem alkoholowym.

Anna Rasińska – psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychoterapii systemowej, absolwentka szkolenia z mediacji, sądowy kurator społeczny.

Maksymilian Mleczek – licencjonowany terapeuta zajęciowy, muzyk, od wielu lat prowadzi dodatkowo zajęcia z pacjentami w Klubie Miłośników Sztuki.

Izabela Matusiak – pielęgniarka psychiatryczna, absolwentka kursu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.