Archiwum kategorii: Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny

Dostępny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Kontakt telefoniczny z ordynator oddziału dziennego naszej przychodni psychiatrycznej w Gdyni możliwy pod numerem telefonu:

58 620 81 70 wewn. 43 w godzinach 9.00 – 11.00.

Do Oddziału może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza psychiatry.

W oddziale zajmujemy się leczeniem podtrzymującym osób, u których rozpoznano zaburzenie psychiczne wymagające kontynuacji leczenia w warunkach psychiatrycznego oddziału dziennego. W czasie pobytu w oddziale pacjenci korzystają z różnych form pomocy.

Zajęcia są prowadzone przez zespół składający się z psychologa – psychoterapeuty, specjalisty psychiatry, pedagoga i terapeuty zajęciowego. Program obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, a także ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia integracyjne oraz terapię zajęciową.

Zespół terapeutyczny dziennego oddziału psychiatrycznego

W dziennym oddziale psychiatrycznym w Gdyni zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem fachowym. Wszyscy stale pogłębiają swoją wiedzę z zakresu psychiatrii i psychologii, szkoląc się i uczestnicząc w wielu psychiatrycznych i psychologicznych sympozjach w kraju i zagranicą.

Ewa Staszewska – ordynator Oddziału, specjalista psychiatra.

Barbara Czarnacka – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie Gestalt, absolwentka szkolenia w rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi oraz szkolenia z interwencji kryzysowej, ukończyła cykl treningów psychologicznych i warsztatów  metodycznych w ramach Studium Psychoprofilaktyki.

Katarzyna Szczypior- Bałwas – pedagog ze specjalizacją: praca opiekuńcza i socjalna, psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, absolwentka szkoleń z socjoterapii i wspierania rodziny z problemem alkoholowym.

Anna Rasińska – psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychoterapii systemowej, absolwentka szkolenia z mediacji, sądowy kurator społeczny.

Maksymilian Mleczek – licencjonowany terapeuta zajęciowy, muzyk, od wielu lat prowadzi dodatkowo zajęcia z pacjentami w Klubie Miłośników Sztuki.

Izabela Matusiak – pielęgniarka psychiatryczna, absolwentka kursu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.