Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Jeżeli u siebie lub bliskiej osoby zaobserwują Państwo niepokojące objawy, zmianę zachowania czy różnego typu zaburzenia, zachęcamy do szybkiej reakcji. Wczesna interwencja psychoterapeuty umożliwia postawienie trafnej diagnozy i podjęcie leczenia. Dzięki temu pacjent może szybciej wrócić do formy oraz odzyskać radość życia.

W przychodni psychiatrycznej w Gdyni diagnozujemy i leczymy:

  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia jedzenia,
  • choroby psychiczne,
  • pomagamy w kryzysach emocjonalnych.

Psycholog udziela także konsultacji, porad oraz prowadzi terapie z zakresu seksuologii i patologii współżycia. Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną. Poradnia współpracuje z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla dorosłych, który znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni.

 


Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.


Psychoterapeuta, seksuolog — rejestracja

Zapraszamy Państwa do umówienia wizyty u jednego z naszych specjalistów (psychoterapeuta, psycholog, seksuolog). Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.

Rejestracja do poradni czynna w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem telefonu 58 621 61 43 lub 58 620 81 70.

Porada u lekarza psychiatry

Do lekarzy psychiatrów nie jest potrzebne skierowanie. Osoby ubezpieczone w NFZ są przyjmowane bezpłatnie, osoby nieubezpieczone płacą wg cennika.

Porada u psychologa:

Pacjent ubezpieczony w NFZ, chcący uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną musi mieć skierowanie od lekarza. W celu uzyskania porady u psychologa płatnej wg cennika – skierowanie nie jest wymagane.

 

Personel poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych

W Poradni zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem fachowym. Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta — wszyscy stale pogłębiają swoją wiedzę szkoląc się i uczestnicząc w wielu psychiatrycznych i psychologicznych sympozjach w kraju i zagranicą. W ramach naszego Centrum Zdrowia Psychicznego przyjmuje również lekarz seksuolog.

Wszyscy nasi psychoterapeuci uczestniczą w superwizji

Psychiatrzy:

Maria Frydrychowicz- Czuchaj – lekarz psychiatra

Janina Kazublekarz psychiatra, członek zarządu Centrum Zdrowia Psychicznego

Elżbieta Woźniak- Ossowska – specjalista psychiatra

Maria Świtlik – Urbanek – specjalista psychiatra, absolwentka kursu somatycznej psychoterapii indywidualnej oraz studium pomocy psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia

Jolanta Bogusz- Brzęk- specjalista psychiatra

Małgorzata Sulewska – specjalista psychiatra, ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin

Anna Żełudziewicz – Pryczkowska  specjalista psychiatra

Paulina Śliwowska - specjalista psychiatra

Psycholodzy

Barbara Świderska – psycholog kliniczny
Elżbieta Kania –psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym

Katarzyna Niski – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, absolwentka kursu hipnozy

Olga Nowakowska – psycholog, psychoterapeutka-absolwentka kursu psychoterapii  psychodynamicznej oraz studium psychoterapii psychoanalitycznej

Beata Krantz – psycholog, psychoterapeutka- absolwentka kursu psychoterapii psychodynamicznej oraz studium socjoterapii i treningu interpersonalnego

Krzysztof Szulc – specjalista psychologii  klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta – absolwent kursu psychoterapii psychodynamicznej oraz szkolenia w zakresie psychoterapii i psychoedukacji w nurcie Gestalt

Karina Bogucka – specjalista psychologii  klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Emilia Kisicka – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta w nurcie poznawczo – behawioralnym

Pielęgniarki:

Wiesława Król – mgr pielęgniarstwa, pielęgniarka psychiatryczna, prezes  Zarządu Centrum Zdrowia Psychicznego

Izabela Matusiak - pielęgniarka psychiatryczna, absolwentka kursu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego