KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

Plakat abstrakcyjny

Klub istnieje od kilkudziesięciu lat, gromadzi osoby twórcze spośród rekonwalescentów terapii i leczenia przeprowadzanych w naszej poradni, a także osoby, które cierpią z powodu nerwicy lub po prostu braku radości życia. W Klubie można w godzinach pracy przychodni spokojnie rysować, malować lub pisać.

W spotkaniach klubowych uczestniczyło ponad 100 osób z Trójmiasta, niektóre z nich osiągnęły znaczne sukcesy w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury pięknej. Prace plastyczne twórców z klubu brały udział w wystawach w Belgii, Francji, Niemczech, obu Amerykach a nawet w Japonii i Australii. Kilku naszych twórców osiągnęło poziom profesjonalny mimo braku wykształcenia artystycznego, w czym przeszkodziła im choroba. Klub Miłośników Sztuki działa pod egidą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Twórczym przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni ul. Traugutta 9.
Kierownik Klubu: Doc. dr hab. med. Magdalena Tyszkiewicz

Z-ca Kierownika:  lekarz psychiatra Wanda Żuchowicz

Prowadzący zajęcia w klubie: terapeuta-muzyk Maksymilian Mleczek

Kontakt tel.: Centrum Zdrowia Psychicznego 058/ 620-81-70